A pragmatikus ember

Könyvünk dr. Varga István (1897–1962) közgazdász, egyetemi tanár, gazdasági szakember életéről szóló, tudományos kutatáson, közgyűjteményi és a családnál fellelhető eredeti forrásokon alapuló életrajzi munka. Mind ez idáig nem született a professzorról tudományos igényű, eredeti forrásokon alapuló életrajzi könyv. A kiadvány célja az volt, hogy feltárjuk Varga István életét, annak különböző állomásait, meghatározó mozzanatait. Tehát a könyv nem közgazdasági és szigorúan vett szakmai munkásságát kívánja bemutatni, hiszen erről már sokan írtak. Sokkal inkább kevésbé ismert élettörténetét, a korban betöltött rendkívüli szerepét kívánjuk feltárni – természetesen szakmai munkásságának és élete főbb állomásainak bemutatásával. A munka kronologikusan megszerkesztett szöveges tartalommal és sok eredeti forrásközléssel készült. Számos, eddig még nem publikált forrást, dokumentumot teszünk közzé. A világhírű tudós, egyetemi tanár, a forint mint „valutacsoda” megalkotója, a második világháború utáni gazdasági helyreállítás egyik legkiválóbb tudósa megérdemli, hogy neve ne merüljön feledésbe. Páratlanul gazdag, mintegy tízezer oldalt kitevő publikációi, valamint kitűnő oktatói, jogi, politikai, gazdasági és egyéb tematikájú munkássága révén a nemzetközileg elismert szakember művei még ma is aktuálisak. Életében korát megelőző megállapításokat tett a közgazdasági élet, konjunktúrakutatás, reklám, statisztika és pénzelmélet, valamint a piackutatás területén. Korai halála sajnos megakadályozta e páratlan életmű kiteljesedését.

Gazdasági Körkép

A „Valutacsoda” Alapítvány új gazdasági sorozatot indít el, amelynek címe: Valutacsoda Kiskönyvtár. Ennek most első kötetét tartja a kezében annak olvasója. A „Gazdasági Körkép” című most először megjelentetett kiadvány az
azonos címet viselő 2017. november 23-án megrendezett szakmai tudományos konferencia kísérő kötete egyben annak segédanyaga.
Könyvünk archív cikkei, anyagai Dr. Varga István kiváló közgazdász, jogász nagyszerű tudós sokszínű gazdaság-, és társadalomtörténeti munkáin alapulnak, egyben időutazás, amelyekre kortárs jelenkori tanulmányok, cikkek és hazai cégek történetei reflektálnak. Kiadványunk és egyben az alapítvány célja Dr. Varga István munkáinak újrakiadása mellett, annak máig érvényes aktualitásaira és hatásaira felhívni a figyelmet. Több kötetesre tervezett munkánk további célja, hogy a magyar közgazdasági gondolkodás nagyjai között jelentős szerepet betöltő Dr. Varga István, a nemzetközileg is elismert közgazdász alkotói munkásságára, sokoldalú szellemi hagyatékára méltóképpen megemlékezzünk és azt ismét ismertté és megismerhetővé tegyük.
Jelen munkánkban egy gazdaságtörténeti bevezető mellett zömmel a két háború közötti gazdasági, pénzügyi és ipari helyzetről tájékoztatjuk olvasóinkat, körképszerűen kiegészítve azt máig létező cégek történeteivel valamint technikatörténeti és idegenforgalmi adalékokkal és eredeti forrásokkal. Munkánkat nemcsak konferenciánk segédkönyveként ajánljuk, hanem a gazdaság és ipar fejlődése iránt érdeklődőknek szánjuk, s reméljük, hogy nagy haszonnal és eredménnyel forgatják majd ezt olvasóink, gondolva ezen archív tanulmányok a mai napig ható örökérvényű tanulságaira. Kívánjuk, és reméljük, hogy szakmai körökben is érdeklődésre tart számot most elinduló sorozati kiadványunk.