Az idegenforgalom lendülete

Írta: Varga István dr. egyetemi magántanár
Budapest, 1934. augusztus 2.  I. évfolyam 9-10. szám

Az idegenforgalom örvendetesen föllendült Magyar­országon. A külföldiek – svájciak, osztrákok, olaszok, franciák, angolok, amerikaiak stb. – mind nagyobb érdeklődést tanúsí­tanak Magyarország iránt. Rendszerint csoportosan érkeznek, gyönyörködnek a székesfőváros szépségében, kirándulásokat tesznek az ország különböző vidékeire és kielégülve, sőt elra­gadtatva távoznak körünkből. Az idegenek megismerkednek itt a példás magyar vendégszeretettel és rendkívül jól érzik magukat a magyarok között. Magasztalják azt a békés köz­rendet és azt a nyugalmas légkört, amelyet Magyarországon találnak és amely vajmi ritka madár lett Európában. Mert a külföldön sokféle, így Németországban, Ausztriában, idő­közönként Franciaországban, sőt újabban Hollandiában is nyugtalanító zavarok vannak, míg Magyarország a zavar­talan, békés nyugalomnak áldott szigetje. Itt nyugodtan élvezhetik a természet szépségeit, a főváros pazar panorámáját és az országban található eredeti látnivalókat. Mindezeknél fogva a külföldiek kellemesen töltik az idejüket nálunk. Jól élnek és olcsón élnek. Mert a külföldön mindenütt, ahol már régóta megszokott, viruló idegenforgalom honosodott meg, a kelletlen politikai zavarokon kívül a nagy drágaság is elriasztja a külföldi látogatókat, míg Magyarország ezidő sze­rint Európa legolcsóbb országa. Ez a körülmény is fokozza a külföldiek vonzódását Magyarország felé. De emellett ki kell emelni a gondosan és ügyesen kiépített propaganda érdemét is, amelyet két legfontosabb idegenforgalmi szervezetünk, egyrészt a Székesfővárosi Idegenforgalmi Hivatal, másrészt az IBUSz fejt ki az idegenforgalom föllendítése érdekében. 

Bővebben: Az idegenforgalom lendülete

A magyar idegenforgalom fejlődése

Világgazdasági Szemle, 1935. július 3.
Írta: Varga István dr. egyetemi magántanár

Budapest székesfőváros idegenforgalmi hivatala jelentést adott ki Budapest 1934. évi idegenforgalmáról és általában az 1934. év idegenforgalmának gazdasági eredményeiről. Gondosan megírt és mintaszerűen összeállított kimutatás ez, amelyet az Idegenforgalmi Hivatal kitűnő vezetősége: Zilahy Dezső igazgató és Markos Béla dr. helyettes igazgató bocsátottak közre. Az általuk kiadott jelentés szigorú tárgyilagossággal, minden szubjektív célzat nélkül, egyedül és kizárólag csak az adatok csoportosítására szorítkozik. De éppen ezek a tárgyilagos adatok a legkomolyabb benyomást keltik, mert hű tükrét adják annak a rendkívüli értéknek, amely az idegenforgalomban rejlik.

A hivatalos statisztikai adatok szerint az 1934. évben 202.113 idegen érkezett a fővárosba s ezek Budapest szállóiban és panzióiban 604.271 éjszakát töltöttek.
Az elcsatolt területről 29.002, a belföldről pedig 91.656 személy látogatott el a fővárosba 1934-ben.
A távolabbi külföldről az elmúlt évben 81.455 idegen érkezett hozzánk, ami az előző évhez viszonyítva, több mint tízezer főnyi emelkedést jelent. A jelentés megállapítja, hogy ez volt eddig idegenforgalmunk legjobb esztendeje.

Nem terjeszkedhetünk ki e helyütt a nagyszerű kimutatás minden egyes részletére s ennélfogva csak a legfontosabb adatokra szorítkozunk.
A jelentés hitelesen megállapítja, hogy „közel 26 millióra tehető az az összeg, amit az 1934. év folyamán a csonka-magyar­országi, elcsatolt területei és távolabbi külföldi vendégek Budapestre hoztak, ez összeggel igen tekintélyes mértékben táplálva Budapest kereskedelmét és iparát.”
De van az Idegenforgalmi Hivatal jelentésében egy táblázatos összefoglalás, amely Magyarország fizetési mérlege szempontjából mutatja be az 1934. évi idegenforgalom eredményét.

Bővebben: A magyar idegenforgalom fejlődése