„Rácsellenes” program és örökbefogadás

150 esztendő telt el, ami­óta kinyitotta kapuit a Fő­városi Állat-és Növénykert, ám sikere azóta is válto­zatlan. Kicsik és nagyok, unokák és nagymamák lá­togatják Budapest világhí­rű látványosságát, amely most megújulóban van. Er­ről beszélgetünk Dr. Persányi Miklós professzorral, az Állatkert főigazgatójával.

– A kezdet valóban 150 éve volt, ami­kor a Bécs melletti Schönbrunn min­tájára úgy határoztak a városatyák, hogy a fővárostól kapott Városer­dőben nekilátnak az építkezésnek, A pesti állatkertet ma már szinte hi­hetetlen nemzeti összefogás hívta életre: Petz Ármin, a város főkertésze semmiféle fizetséget nem fogadott el, ingyen álmodta meg és alakítot­ta ki az állatkert parkrészeit. Szintén ingyen készült a Nagy-tó, és a tavat tápláló kút Reitter Ferenc csatorná­zási mérnök tervei alapján. Ifj. Koch Henrik és Szkalnitzky Antal – a kor­szak legnevesebb építészei – is részt vettek az épületek tervezésében. De az idő vasfoga, no és a világhábo­rú több felújítást is igényelt. S most, hogy a Vidámparkot lebontották, a területet megörökölte az állatkert.

■ Elkészültek hát a tervrajzok, s a főigazgató, akinek nevéhez fűződik a „rácsellenes” program, elkezdte a megnövekedett kert tervszerű re­konstrukcióját. Igaz, az elmúlt évek­ben úgyszólván az Állatkert minden négyzetcentiméternyi területén tör­tént valami változás, de most egy nagyobb beruházás kezdődött.

– A munkálatok valóban már nagy ütemben folynak, hiszen 2017-ben adjuk át Budapest új családi attrakci­óját, a Meseparkot és benne a Mese­várat, amelyekben a kisgyerekek és családjaik juthatnak majd eredeti és egyedülálló élményekhez. A magyar mesék legismertebb állatszereplői­vel és nagyrészt szelíd, simogatható ház körüli állatokkal találkozhatnak a kis látogatók, elsősorban a 3–10 év közötti gyerekek és persze kísérőik. A Mesevár kifejezetten a magyar, álla­tos animációs filmekre épülő interak­tív, állatkerti játszóház, ahol az egyes mesék miliőjében a gyerekek felol­dódhatnak a mese világában, és a játékok mellett találkozhatnak a me­sékből ismert állatok élő példánya­ival, így játékosan tanulva a magyar meseirodalommal és a természet szeretetével egyszerre ismerkedhet­nek. A játék- és állatkerti kínálatban egyedi, tematikus mese-játszóterek és termek, gyermeklovarda és ál­latterápiás létesítmények is helyet kapnak. Bejáratánál, a hajdani Vurst­liból megmaradt műemlék Hullám­vasúnál, az Elvarázsolt kastéllyal, a Barlangvasúttal, a Mesecsónakkal és a Körhintával együtt élnek tovább egyes „szelíd" nosztalgikus mutatvá­nyos játékok, felelevenítve a régi vá­rosi igét, a „Lizsé" atmoszféráját.

A másik nagy beruházás egy idő­utazást jelenít meg.

– Igen, a 2019-ben átadásra kerülő Pannon Park népszerű egzotikus ál­latokat mutat majd be, elsősorban Eurázsia és Afrika fauna-elemeire koncentrál. A parkban ma élő állat­fajok jelennek meg, s mindenhol a mai környezeti, ökológiai realitások között. A kiállítások keret-történe­te a Kárpát-medence földtörténeti múltja, benne a 8–15 millió évvel ezelőtti miocén kor, annak is az úgy­nevezett pannon-korszaka, amikor a mai Kárpát-medence nagy részét egy beltenger foglalta el, s éppen Budapest térségében találkozott a szárazfölddel. Természetes környe­zetükben lesznek láthatóak az ősi orrszarvúak, ormányosok, cápák élő mai leszármazottai, a bemutatókban magától értetődően elefántcsalád kószál, és csónakkal járható zúgó víz­folyás mentén közelíthetőek meg az állatok. Az 5 hektáros Pannon Park központi létesítménye – az élővilág állatkerti bemutatásának ma elérhe­tő legmagasabb szakmai színvonalát

Budapestre hozva – egy csarnok­épület, a „biodóm". Ez egy olyan, ökoszisztémaként működtetett nö­vényház, amelyben állatok is élnek. A biodómban a pannon ősvadon a pannon tengerrel osztozik, amely a kor vízi világát idézi meg Közép-Európa jelenleg legnagyobb és legkorszerűbb, nagyméretű akváriumaival.

Az örökbefogadás hagyománya változatlanul folytatódik?

– Természetesen, hiszen az állatkert több mint 20 évvel ezelőtt indítot­ta be örökbefogadási programját. Természetesen az állatok több okból nem vihetők haza – például egy négytonnás elefánt a kifeje­zett szürkesége dacára is érdekes színfolt lenne egy pesti bérház udvarán... Immár több ezren tag­jai a nevelőszülői közösségnek, és ezáltal olyan különleges esemény részesei is lehetnek, mint az Állat­kerti Nevelőszülők Találkozója, ahol az örök befog ad ott állat gondozó­jával beszélgethetnek a kedvencük hogylétéről, mindennapjairól. Ter­mészetesen erre az eseményre a nevelőszülőknek díjmentes a belé­pés. Továbbá oklevelet is adunk az állat örökbefogadásáról, valamint életrajzot a kis kedvencről. Az örök­befogadást egyre többen gondol­ják jó ötletnek ajándékul is, szüle­tésnapra, évfordulókra, karácsony­ra. Lakóink sok híres ember szívét is megdobogtatták már, így örökbefogadóink között tudhatjuk töb­bek között a Pa-dö-dő együttest, Bács Ferenc színművészt, Oroszlán Szonja és Pogány Judit színművész­nőket, Szulák Andrea énekesnőt, Demjén Ferenc énekest, Michelisz Norbert autóversenyzőt, és Szilágyi Áron olimpikont is.

Ennyi látványosság egész napra leköti a látogatót. Van hol megpi­hennie, étkeznie a vendégnek?

- A „diverz vendéglátás" hívei va­gyunk, padjainkon egyszerre kétezer ember ülhet le, éttermek, falatozók, palacsintázok és fagyizók várják a megéhezett vendégeket. Minden ár­fekvésben van kínálatunk, a Barlang gyorsétteremtől a Gundelen át a kürtőskalács házikóig.