Könyvek

Bevezető


„Óriási áttekintéssel rendelkezett a világ közgazdasági irodalmában, a régi műveket és a legújabbakat egyaránt ismerte, számon tartotta és értékelte.

 

[…] Az igazi tudós kiváló tulajdonságai testesültek meg benne: az igazság keresésére irányuló szenvedély, a tények elemzésében megnyilvánuló alaposság, a tények összekapcsolását elősegítő asszociációs képesség, a vágy, hogy a megismert igazságot másokkal tudassa, és az a törekvés, hogy a feltárt új összefüggéseket népe és hazája javára kamatoztassa.”
Könyvünk Varga István (1897–1962) közgazdász, elméleti tudós, gazdasági szakember életéről szóló, tudományos kutatáson, közgyűjteményi és a családnál fellelhető eredeti forrásokon alapuló életrajzi munka. Varga Istvánról mind ez idáig nem született tudományos igényű, eredeti forrásokon alapuló életrajzi könyv. A kiadvány célja volt, hogy feltárjuk Varga István életét, annak különböző állomásait, meghatározó mozzanatait. A könyv nem közgazdasági és szigorúan vett szakmai munkásságát kívánja bemutatni, hiszen erről már sokan írtak.
Sokkal inkább kevésbé ismert élettörténetét, a korban betöltött rendkívüli szerepét kívánjuk feltárni – természetesen szakmai munkásságának és élete főbb állomásainak bemutatásával. Varga István nagyra becsült, rokonszenves egyénisége, tudományos munkássága mind a mai napig hat. Elméleti és gyakorlati munkái a mai napig megállják helyüket.
Korát meghaladó megállapításai a mai napig érvényesek. Szellemi és alkotói munkássága nélkül a 20. századi magyar gazdaság egészen más irányt vett volna. Bár ma is oktatják egyetemeken, iskolát neveztek el róla, és munkássága külföldön is ismert, meg kell jegyeznünk, hogy amennyiben időszakonként nem állítják félre, illetve a történelem, valamint korai halála nem szól közbe, nevét ma világszerte ismernék.
A könyv kronologikus és tematikus szerkesztésű. Végigköveti életének minden állomását, minden szakmai és közéleti, valamint egyéb tevékenységét, kiegészítve azt esetlegesen más tartalommal is (családfa, szakmai tagságainak és közéleti szerepléseinek listája, általa szerzett művek jegyzéke stb.).
A közérthetőség kedvéért a szerző a könyv szereplőinek élettörténetét, a korban betöltött szerepüket, a tények rövid hátterét lábjegyzetben ismerteti. Kiegészítő forrásközléssel magyarázza úgy, hogy valójában a mű központi szereplőjének, Varga Istvánnak az életpályáját és munkásságát tárja elénk.