A pragmatikus ember

Könyvünk dr. Varga István (1897–1962) közgazdász, egyetemi tanár, gazdasági szakember életéről szóló, tudományos kutatáson, közgyűjteményi és a családnál fellelhető eredeti forrásokon alapuló életrajzi munka. Mind ez idáig nem született a professzorról tudományos igényű, eredeti forrásokon alapuló életrajzi könyv. A kiadvány célja az volt, hogy feltárjuk Varga István életét, annak különböző állomásait, meghatározó mozzanatait. Tehát a könyv nem közgazdasági és szigorúan vett szakmai munkásságát kívánja bemutatni, hiszen erről már sokan írtak. Sokkal inkább kevésbé ismert élettörténetét, a korban betöltött rendkívüli szerepét kívánjuk feltárni – természetesen szakmai munkásságának és élete főbb állomásainak bemutatásával. A munka kronologikusan megszerkesztett szöveges tartalommal és sok eredeti forrásközléssel készült. Számos, eddig még nem publikált forrást, dokumentumot teszünk közzé. A világhírű tudós, egyetemi tanár, a forint mint „valutacsoda” megalkotója, a második világháború utáni gazdasági helyreállítás egyik legkiválóbb tudósa megérdemli, hogy neve ne merüljön feledésbe. Páratlanul gazdag, mintegy tízezer oldalt kitevő publikációi, valamint kitűnő oktatói, jogi, politikai, gazdasági és egyéb tematikájú munkássága révén a nemzetközileg elismert szakember művei még ma is aktuálisak. Életében korát megelőző megállapításokat tett a közgazdasági élet, konjunktúrakutatás, reklám, statisztika és pénzelmélet, valamint a piackutatás területén. Korai halála sajnos megakadályozta e páratlan életmű kiteljesedését.