S. Nagy Anikó – Spekál József: Gulyáságyú és rohamsisak

A Nagy Háború gyomornézetből

Megjelent a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum új múzeumi kiadványa, amely 2014 decemberétől 2015 júniuásig megrendezett azonos című és témájú anyagának bővített feldolgozása.

A könyv az osztrák-magyar hadsereg és a magyar hátország első világháború alatti élelmezésével foglalkozik.
A hadvezetés a realitásokat mellőzve a gyors győzelem mítoszában élt. A háború egész menetére, a hadsereg és a hátország élelmezésére meghatározó hatást gyakorolt az ellenségre mért meglepetésszerű csapás és a döntő ütközet hadászati elvének kudarca. Gyorslefolyású háború helyett 51 hónapos fegyveres küzdelemre került sor, amire a dualista ország hadserege éppúgy nem volt felkészülve, mint lakossága és gazdasága.
A háború elhúzódásával az élelmezési válság, a hiánygazdálkodás a hadsereget is érzékenyen érintette. A kincstári ellátásban részesülőket harcolókra és nem harcolókra osztották, amit a porcióknál figyelembe vettek. 1916-tól csökkenteni kényszerültek a hadi élelmezési adagokat, és a polgári lakosság mellett a katonák is éheztek. Sokszor még a csökkentett, silány adagokat sem kapták meg. Egy katonaorvos szerint „volt olyan csapat, ahol időnként 700-1400 kalória a napi adag tápértéke”. Nőtt a megbetegedettek, szököttek, öncsonkítók száma. A lovak tömegesen hullottak el zabhiány miatt. A háború végéhez közeledve a politikai és katonai vezetés a többnyire csak propagandával táplált, kiéhezett, átlagosan 50 kilóra lefogyott, toprongyos katonáktól súlyos hadvezetési hibák közepette várt győzelmet kiválóan ellátott ellenséggel szemben. Az ellenség anyagi fölényét azonban már nem lehetett kompenzálni a katonák áldozatvállalásával és bátorságával.


A szöveget gondolatébresztő, hadvezérektől, fronttisztektől és egyszerű harcosoktól származó idézetek gazdagítják. Egyikük hűen fejezi ki a háború elvesztésének okát: „A világháború az élelmiszerellátás küzdelme volt a központi hatalmak és a szövetségesek között. Végül is a jobb ellátás győzött az erősebb hadsereg felett.”
A kiadványt változatos, a tartalomhoz szorosan illeszkedő képanyag teszi teljessé és különlegessé.

A könyv szerzői: S. Nagy Anikó, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum ny. igazgatóhelyettese és Spekál József ny. mérnök ezredes, akik a könyv címével azonos elnevezésű időszakos kiállítást rendeztek a Múzeumban, zömében saját gyűjteményükből.